Naposledy aktualizováno: 02.05.2014 10:13:31
logo

Místní lidová knihovna Čejov

 

 

                      OBRÁZEK : kniha9.jpg                              

 

Obec Čejov se nachází v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina, jen několik kilometrů od města Humpolec.

Historie obce je od počátku spjata s historií Humpolce. První zmínka o Čejově pochází z roku 1370.

 

Naše místní knihovna je umístěna do prvního poschodí obecního úřadu, hned na kraji obce.

  

Ke konci roku 2013 měla knihovna celkem 4.331 svazků a to beletrie i naučné literatury. Všechny knihy byly vkládány v roce 2009 do programu REKS. V roce 2012 byla provedena celková revize.

Přesto, že náš knihovnický fond není malý, mohou čtenáři využívat také knih z výměnných souborů z Městské knihovny v Pelhřimově. V roce 2013 tak mohli vybírat z dalších 108 knih.

Knihovna měla 22 čtenářů, z toho 11 do 15 let. Ti si dohromady půjčili 511 svazků (23,2 na jednoho čtenáře).

 

V posledních letech došlo v knihovně k několika změnám v jejím vedení. Od května 2013 je knihovnicí paní Lenka Svobodová.